„Krysí stezky“: jak nacisté prchali před odvetou

Po porážce Německa ve druhé světové válce začaly ze země prchat stovky a tisíce nacistických zločinců. Cesty, po kterých uprchli před spravedlností, se nazývaly “krysí stezky.“ Jedna z těch hlavních procházela Itálií, kde katoličtí duchovní podporovali nacistické uprchlíky.

Čtěte více

Hlášení o prosperitě a zániku říše Caral

Ta země byla větší než všechny, které dosud lidstvo poznalo. Tady povstala velká a neobyčejná královská moc, panující nad celou zemí pevně a spravedlivě. Pak přišlo sucho, které už trvá několik desetiletí.
Horké slunce pomalu zapadá za horizont a na všech je cítit nervozita. Kněží oblečeni do překrásných slavnostních tunik, vykonávají poslední přípravy na cestu. Bohové nám již nejsou nakloněni a tak je tedy načase opustit zem a přesunout se jinam, kde snad nalezneme větší přízeň. Posvátný průvod v čele s knězi a zástupem panovníků z jednotlivých měst obchází pyramidy a u každé postupně vykonávají obřad odsvěcení.

Čtěte více