Tuesday, June 25, 2024

Cusco

ArcheologieZáhady

Un estafador con una supuesta momia alienígena

No es descabellado pensar que si Barnum fuera peruano, y viviera en esos años, seguramente estaría en Andahuaylillas, de preferencia con chequera en mano, para comprar esa “momia extraterrestre”. Lamentablemente para él y algunos otros ávidos de todo lo extraterrestre, la Dirección General de Cultura (DRC) ha confirmado que los restos de niños hallados en la región de Andahuaylillas son de la época precolombina, cuyos cráneos fueron deformados de acuerdo con las tradiciones de la época.

Read More
Záhady

Záhadné město Inků

Podle archeologickych vyzkumů bylo Machu Picchu postaveno v. 15. století, v dobé vlády krále Pachacutiho, nejmocnéjšiho krále v celé historii Inků. Kvůli odlehlosti mista se soudí, že šlo o soukromé sídlo prvního Inky. Jsou ale lidé, kteří se domnívají, že šlo o pevnost, která měla vládci dopomoci dobýt povodí Amazonky. Určitě ale šlo o důležité obřadní centrum.

Read More
Cestování a Zajímavosti

Sůl nad zlato

To není jen název staré české pohádky. Sůl byla nikoli náhodou nazývána jako “Bílé zlato”. Sůl pro svou nepostradatelnost pro lidský organismus byla vždy strategickou surovinou. Ložiska soli a střediska její výroby byly vždy pečlivě chráněnými obchodními centry starých civilizací. A taky patřičně bohatými, stejně jako stezky, po nichž se sůl dopravovala ke spotřebitelům. Připomeňme jen Solné údolí kolem rakouského Hallstattu, od kterého má své jméno významná halštatská kultura starých Keltů (7. -5. stol. př.l.). Nejinak tomu bylo v Jižní Americe.

Read More