Tuesday, June 25, 2024
Archeologie

Mayský amulet způsobil senzaci mezi vědci

Před dvěma lety byl ve Střední Americe nalezen artefakt, který by mohl způsobit senzaci. Teprve nyní si totiž vědci pomalu uvědomují, že artefakt je nejen cenným předmětem, ale také velkým historickým objevem, který změní naše chápání starověké mayské civilizace a její státnosti. Jaké tajemství tedy skrývá tento cenný kámen?

A​rcheolog Geoffrey Braswell [1] z University v Californii našel velký amulet Mayů během vykopávek prováděných na archeologickém nalezišti Nim Li Punit. V některých hrobech našel rozptýlené výrobky z jadeitu [2], což je minerál podobný nefritu, jen je těžší a vzácnější.
Nim Li Punit je archeologické naleziště mayské civilizace v regionu Toledo na jihu Belize ve Střední Americe. [3] V mayském jazyce výraz „Nim Li Punit“ znamená něco jako „velký klobouk“. Na stéle, která byla v místě nalezena, jsou lidé jsou zobrazeni lidé ve zvláštních kloboucích. Objev je pozoruhodný nejen pro svou velikost, ale také tím, že je vzdálen od velkých měst, kde sídlili vůdci Mayů. Informace o tomto objevu vyšla v Journal of Ancient Mesoamerica. [4] 


Pokud by došlo k nálezu např. v Tikalu,[5] jedné z největších osad Mayů a hlavním městě Mutulského státu, nebo v Palenque,[6] politickém a kulturním centru Mayů a hlavním městě Baakulského státu a nebo snad v Calakmulu, hlavním městě Kanulského státu,[7] politickém soupeři Tikalu, cena nálezu by se výrazně snížila.

Místo s prohlubní, kde byl amulet objeven. Zdroj: unsolvedmysteries.info

Co se vlastně na místě stalo? Během vykopávek v jednom z mayských paláců bylo mnoho úlomků rozbité keramiky a také lidských ostatků a zubů. Mezi těmito nálezy byl objeven neporušený velký zelený předmět. Odborníci odhadují stáří nálezu na rok 800 našeho letopočtu. Jinými slovy, asi půl století po rozkvětu osady Nim Li Punit. Kámen ve tvaru T má 19 cm na délku, 10,5 cm na šířku a jeho tloušťka je asi 8 milimetrů.  Co nejvíce udivilo vědce, jsou tenké červené čáry, ze kterých jsou nakresleny petroglyfy. Bez správných nástrojů a potřebného vybavení by Mayové nemohli vepsat do kamenného amuletu potřebné informace.

Stély

Ale především je překvapující, proč byl předmět ve tvaru písmene T pohřben v dutině přesně stejného tvaru. Geoffrey Braswell a jeho kolega z univerzity v Bonnu, Christian Prager, rozluštili část nápisu. Mayské písmo tvořil systém verbálních a slabičných znaků. Ukázalo se, že věc patřila jednomu z mayských vládců, jménem Janaab Ohl K’inich, který usedl na trůn v roce 652. Ze studia kultury Mayů je též známo, že vládci měli zároveň náboženskou hodnost. V tomto případě byl kněz Janaab Ohl K’inich zodpovědný za příznivé počasí pro pěstování plodin. Během náboženského obřadu k vyvolání deště měl kněz na krku tento předmět. Vyobrazení Janaab Ohl K’inicha s tímto amuletem se nachází na dvou kamenných stélách, nalezených archeology v Nim Lee-Punit už dříve. Stély pocházejí z let 721 a 731.
Hypotéza vznikla ze skutečnosti, že na přední straně artefaktu je vyryto něco, co může připomínat naše písmeno „T“. To odpovídá hieroglyfu IK – „vítr a dech“. Talisman pomohl apelovat na tvůrce a vládce světa, dávajícího syny a dcery, pána bouřky, větru a vichřice, ke kterému se obracelo „srdce nebe“ nebo „srdce země.“ Jeho jméno Huracan znamená „jednonohý“, jak se znázorňovalo toto božstvo Mayů poté, co se sloučily staré představy o bozích větru a hromu spolu s obrazem starověkého božstva Tezcatlipoca – tedy hieroglyf, podobný písmenu „T“. Měl tři podoby: Caculhá-Huracan, Chipi-Caculhá a Rasha-Caculhá. Všechny byly spojeny s bleskem. A blesk znamená déšť a ten zase dobrou úrodu.
Nicméně nejzajímavější je, že nápis na talismanu svědčí o politické situaci v říši starých Mayů. Lze předpokládat, že náhrdelník nebyl vyroben v Nim Li Punit. Jadeit se těží v horských oblastech Guatemaly. Což není nic neobvyklého, jsou mnohá četná svědectví o dobře zavedených obchodních vztazích mezi mnoha malými městskými mayskými státy. Ale s největší pravděpodobností se amulet dostal do Nim Li Punit ze severních oblastí země spolu se svým majitelem. Jedná se tedy o první důkaz přítomnosti imperiální moci v této oblasti. Jedná se o nejstarší nález nápisu tohoto druhu v Nim Li Punit. Kromě toho je také možné, že silnější soused ze severu hledal v jižních provinciích politické spojence.

Přečtěte si také:  {:cz}Jezero Titicaca vydalo stopy starodávného kultu{:}{:es}El lago Titicaca ha encontrado vestigios de un antiguo culto{:}


V každém případě jde o doklad vazeb mezi oběma regiony. Dříve tyto vztahy nebyly známy. „Nečekali jsme, že najdeme stopy královské dynastie a politického spojenectví,“ – komentoval Braswell svou hypotézu.  
Vzhledem k vysoké ceně samotného drahého kamene, ​​jeho historickou hodnotu nelze vyčíslit. Proto byl umístěn v jednom z trezorů Centrální Banky v Belize.[8]

Zdroje:

[1] Geoffrey Braswell. UC San Diego. Online: http://anthro.ucsd.edu/people/faculty/faculty-profiles/geoffrey-braswell.html
[2] Jadeit. Wikipedia. Online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadeit
[3] Nim Li Punit. Wikipedia. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Nim_Li_Punit
[4] Christian M. Prager (a1) and Geoffrey E. Braswell: MAYA POLITICS AND RITUAL: AN IMPORTANT NEW HIEROGLYPHIC TEXT ON A CARVED JADE FROM BELIZE. Volume 27, Issue 2, October 2016, pp. 267-278. Internet:https://doi.org/10.1017/S095653611600033X
[5] Tikal. Wikipedia. Online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tikal
[6] Palenque. Wikipedia. Online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Palenque
[7] Calakmul. Wikipedia. Online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Calakmul
[8] Central Bank of Belize. Online: https://www.centralbank.org.bz/
[9] Древний амулет стал политической сенсацией. 04.03.2017. Online: https://www.pravda.ru/science/eureka/hypotheses/04-03-2017/1326408-maya_amulett-0/

Tomáš

cestovatel, publicista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.