Úterý, 25 června, 2024

Jižní Amerika

Archeologie, Civilizace a Cestování | Tomáš Stěhule

Jižní Amerika
Archeologie

Starý tunel znásobil tajemství kolem města Teotihuacán

Nález tunelu pod Teotihuacánem v roce 2010 přinesl tisíce kusů vzácných artefaktů, ale také vyvolal řadu otázek, týkajících se kdysi největšího města na americkém kontinentě. V roce 2010 archeologové z Národního institutu antropologie a historie v Mexiku [1] nalezli v prehispánském městě Teotihuacán tunel, který umožnil vstup pod chrám, zasvěcený bohu jménem Quetzalcoatl. V průběhu posledních sedmi let byly odhaleny mnohé nové stopy, které otevřely nová témata k diskusi, čím vlastně bylo kdysi největší americké město.

Sergio Goméz Chávez uvnitř „svého“ tunelu.

RT uskutečnila rozhovor s mexickým archeologem Sergio Gomez Chávezem (dále jen SG), [2] odpovědným za projekt průzkumu a opětovného obnovení tunelu, který ukazuje, jak tento tunel ve skutečnosti násobí otázky o původu „Města bohů“.

RT: Proč nevíme, kdo založil Teotihuacan?

S.G.: Máme pochybnosti o původu. Víme, že stopy sahají až do doby 400 před naším letopočtem, kdy malé skupiny osadníků začaly přicházet do údolí Teotihuacán, ale nevíme přesně, jaký byl jejich původ, jsou ohledně toho zkrátka pochybnosti. V posledních letech byl prováděn výzkum v oblastech, kde se našly velmi staré důkazy, ale zatím jsme na počátku dalšího výzkumu. Jen to ukazuje informace o prvních okamžicích obsazování, o založení Teotihuacánu.

RT: Mluví se o multietnickém původu Teotihuacánu, můžete to potvrdit?

S.G.: Během prvních fází rozvoje Teotihuacánu byly různé skupiny obyvatel zapojeny do zemědělství, a to už kolem roku 400 před naším letopočtem. Krátce před jeho vznikem tam byl silný ekonomický, sociální a kulturní rozvoj, během kterého se vytvořilo spojení s jinými kulturami té doby. Teotihuacán si tím utvořil styky s tak dalekými regiony, jako je oblast Maya, Guerrero a Puebla. Jak to víme? Podle použitých materiálů v těch místech, které byly nalezeny.

Máme důkazy, že od počátků Teotihuacánu se zde dohromady integrovaly různé skupiny, které přišly do této oblasti. Noví lidé přišli a usadili se na místě, které se později stalo městem. Byly to etno-lingvistické skupiny s rozmanitým zázemím, a jak plynul čas, postupně se integrovaly s etnickými Teotihuacánci, spolu s těmi, kteří tvořili původní populaci údolí. Tito migranti byli jistě ti, kteří přispěli k rozvoji města.

Kolem roku 200 našeho letopočtu stále ještě přichází lidé z širokého okolí, ale místo toho, aby se integrovali s etnickou kulturou Teotihuacánu jako na počátku, udržují si tradice ze svých domovů. Našli jsme celou čtvrť přistěhovalců z regionu Oaxaca, kteří se usadili na periferii a udržovali po staletí své zvyky. Také máme důkazy o lidech z regionu Michoacán, Veracruz a Maya. Ve všech těchto skupinách udržovali své vlastní tradice, protože víme, že pohřbívali své mrtvé stejně, jako tomu bylo v jejich rodných městech a používali své důležité rituální předměty. Měli také jiný typ potravy.

Přečtěte si také:  Starověcí Peruánci uctívali kult lišky

Tohle dalo městu zvláštní vlastnost, protože musel existovat systém vlády, schopný integrovat rozmanité kulturní zájmy těchto skupin. Ale tady nacházíme problém, protože nemáme žádný důkaz o tom, jak byl organizovaný a strukturovaný systém moci a vlády. A tak do dnešního dne máme jen hypotézy. Někteří říkají, že to byla společná vláda. Můj názor a i dalších kolegů je, že se jednalo o jediného vládce, velmi silného, který byl zodpovědný za celou řadu institucí.

RT: Jak byl objeven tunel v roce 2009 a jaká zjištění od té doby byla odhalena?

Model tunelu.

S.G.: Na začátku jsme podle hypotéz předpokládali, že tam budou nalezeny pozůstatky vládců Teotihuacánu. Po téměř osmi letech nepřetržité práce jsme od toho museli ustoupit, protože se nenašel žádný hrob, který by to potvrzoval. Avšak bylo nalezeno více než 8000 významných objektů, které nám poskytly informace o dalších aspektech, týkajících se původu Teotihuacánu.

Našla se řada figurek, které nám umožnily rozvinout zajímavou teorii o původu tohoto místa. Existují čtyři zcela zachovalé figury a fragmenty páté. Hypotéza, se kterou pracuji je, že tyto sošky z kamene znázorňují zakladatele Teotihuacánu.

Ale nenašli jsme jen tyto sochy. Máme dalších 5000 předmětů dovezených do Teotihuacánu z Guatemaly, Karibiku a Tichomoří. Mezi nimi jsou kusy jantaru, pryže a dokonce rtuti.

RT: Jaký význam má rtuť?

S.G.: Je to symbolické znázornění řek a jezer podsvětí. Jedná se o největší množství rtuti, která byla nalezena v nějakém archeologickém nalezišti.

RT: Byl v tunelu nalezen nějaký hrob nebo jste získali informace o zakladatelích Teotihuacánu?

S.G.: Našli jsme tři kompletní ženské postavy a jednu mužskou, ale z nalezených fragmentů by mohla být sestavena další žena. Když jsme je vyzvedli na povrch, zjistili jsme, že mají něco vzadu za sebou. Po vyčištění v laboratoři jsme objevili pozůstatky několika pytlů s pyritovými zrcadly a mnoho dalších objektů z nefritu nebo obsidiánu.

Zrcadla se tehdy nepoužívala jako dnes na koukání. Byly to nástroje pro magii a věštění. Byly to portály, přes které šlo nahlížet do minulosti i budoucnosti. Myslíme si, že tyto předměty z nefritu a pyritu byly využívány při věštění, například za pomoci geomantie. [3] S nimi se prováděly rituály, které určovaly, kde by mělo být nalezeno posvátné místo, nebo kde postavit chrámy.

Při průzkumu tunelu jsme sami uvažovali o nálezu hrobů. To by bylo důležité, protože by nám to dalo alespoň nějaké indicie o síle a systému městské vlády.

Přečtěte si také:  {:cz}Znesvětili Inkové 1000 let staré pohřebiště?{:}{:es}Profanaron los incas un enterramiento de 1.000 años de antigüedad?{:}

Je velmi pravděpodobné, že Teotihuacané vytahovali něco z tunelu a nevylučuji, že tam je nějaký hrob. Existují důkazy, že něco těžkého bylo odstraněno, vytaženo zevnitř ven. Nemůžeme říci, co to bylo, proto nevylučujeme žádnou možnost.

Nalezené figurky.

RT: Jaké informace jsou k dispozici o pádu Teotihuacán?

S.G: Existují důkazy, že kolem roku 700 bylo mnoho velkých veřejných budov spáleno záměrně a pravděpodobně zničeno vlastními obyvateli. Jak se to stalo? Byl to velmi dlouhý proces, ve kterém hrála roli řada protichůdných faktorů, které nakonec vedly ke kolapsu Teotihuacánu.

Před pádem Teotihuacánu došlo k extrémní sociální nerovnosti a malému technologickému rozvoji, absolutní závislosti na jiných místech, odkud se dovážely tuny potravin. Zastavila se výroba. Dnes hlavní město Mexika také neprodukuje své vlastní potraviny, ale vše se řeší dovozem. A teď si představte, co by se stalo, kdyby se zásobovací linie přerušily: chaos. Extrémní nerovnost a mocenské vakuum, které je dodnes vidět na uzavřených městských ulicích.

V současné době je nejistota v Mexiku taková, že konce ulic jsou často uzavřeny ochrankou. To je proto, že už existuje bezpečnostní vakuum a stát neplní svůj úkol, kterým je zajistit bezpečnost obyvatel. Totéž se stalo v Teotihuacánu: ulice byly uzavřeny stěnami, kvůli silnému pocitu nebezpečí. Sami Teotihuacané pak dokončili zničení města. V roce 750 našeho letopočtu už zde nikdo nežil.

RT: Teotihuacán je nejnavštěvovanější archeologické naleziště v zemi a stále se polemizuje o nedaleké stavbě obchodního centra Walmart a zahlcení oblasti světelným znečištěním. Jak máme chápat význam těchto polemik a plánů, které se dějí a jak lze památku ochránit?

S.G: V současné době existuje několik ustanovení, zákonů a mezinárodních závazků na ochranu archeologických památek v oblasti. Domníváme se, že by měly být prosazovány. Je to jediný způsob, jak zabránit tomu, aby toto místo bylo trvale poškozeno.
Jedním z hlavních problémů je nárůst městské zástavby. Okolní obce i nadále rostou, a populace potřebuje pro pohodlné bydlení stále více vody, elektřiny a vybudované kanalizace. To všechno odstraňuje původní podloží. Víme, že tam dole jsou archeologické pozůstatky a existují zákony zakazující výstavbu, ale existují i ​​jiné, které to umožňují, a proto je nutné k záchraně předchozí práce prosadit zákony a dohody, které Mexiko podepsalo.

Dokumenty (španělsky) pojednávající o nálezech v Teotihuacánu:

Zdroje:

[1] Instituto Nacional de Antropología e Historía. Online: http://www.inah.gob.mx/es/
[2] Sergio Gómez Chávez. Arqueólogo en Instituto Nacional de Antropoogía e Historia. LinkedIn.com. Online: https://www.linkedin.com/in/sergio-gómez-chávez-a500031b/?ppe=1
[3] Geomantie. Wikipedia. Online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Geomantie
[4] Al-Dabi Olvera. El antiguo túnel que multiplicó los misterios de Teotihuacán, la ciudad prehispánica de los dioses. rt.com. 24.5.2017. Online: https://actualidad.rt.com/actualidad/239339-mexico-misterios-abiertos-cosmopolita-ciudad

Přečtěte si také:  {:cz}Byla objevena velmi stará mayská stavba{:}{:es}Se ha descubierto una estructura maya muy antigua{:}

Tomáš

cestovatel, publicista.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..