Pondělí, 22 dubna, 2024

Jižní Amerika

Archeologie, Civilizace a Cestování | Tomáš Stěhule

Jižní Amerika
Archeologie

Poodhalíme tajemství Puma Punku?

Dnes vyšplháme vysoko do And a podíváme se na starodávnou stavbu, která byla zahalena tolika záhadami popkultury jako kterákoli jiná na Zemi: Puma Punku, kamennou stavbu, která je součástí většího Tiwanaku. Puma Punku, což v překladu znamená Doorway of the Puma, je známé především pro své masivní kameny a pro mimořádnou přesnost jejich řezání a umístění. Je to jedno z těch míst, kde jste pravděpodobně mnohokrát slyšeli, že kameny jsou tak těsně usazené, že mezi ně nelze vložit čepel nože. Kvůli těmto rysům je Puma Punku často citováno jako důkaz, že Zemi navštívili mimozemšťané, Atlanťané nebo jiní mýtičtí lidé, kteří jsou pravděpodobně lepší v kamenictví než lidé.

Tiwanaku je v Bolívii, v povodí Titicaca, asi 10 kilometrů od velkého jezera Titicaca. Povodí Titicaca je vysoké; 3 800 metrů (12 500 stop) nad mořem. Polovina je v Peru a polovina v Bolívii a přímo na hranici leží jezero Titicaca. Je to v rozlehlé oblasti pohoří And zvané Altiplano, neboli „vysoká planina“, největší taková planina mimo Himaláje. Kultura Tiwanaku předcházela Inky a jejich historie je známá převážně z archeologie, protože neměli žádný psaný jazyk, který známe. Nejstarší důkazy o osídlení pocházejí z doby kolem roku 400 před naším letopočtem, ale kultura Tiwanaku se skutečně rozvinula až kolem roku 500 našeho letopočtu. Na jeho vrcholu žilo v místě Tiwanaku a jeho okolí 400 000 lidí, kteří se soustředili kolem Puma Punku a dalších důležitých staveb. Obchod a zemědělství vzkvétaly. Hospodaření se provádělo na vyvýšených polích se zavlažovacími systémy mezi nimi. Desetiletí sucha zasáhla kolem roku 1000 našeho letopočtu a město Tiwanaku bylo opuštěno a jeho lidé a kultura se rozplynuly v okolních horách. O pět století později se rozvinula kultura Inků.

Puma Punku. Zdroj: internet

Takže v kontextu Tiwanaku není Puma Punku tak výjimečné. Liší se však od ostatních struktur v Tiwanaku v tom, že mnohé z bloků jsou tvarovány do velmi složitých geometrií. Existuje například řada bloků ve tvaru H, které mají přibližně 80 ploch; a všechny k sobě pasují s velkou přesností. Kameny Puma Punku naznačují prefabrikaci, která se na jiných místech Tiwanaku nenachází. Kromě toho byly některé kameny drženy pohromadě měděnými spojovacími prvky, z nichž některé byly vytlučeny za studena do tvaru a jiné byly nality na místo roztavené.

Kvůli složitosti a pravidelnosti mnoha kamenných forem Puma Punku řada autorů navrhla, že to vůbec nejsou kameny, ale spíše beton, který byl odlit do forem. Nemáme žádné záznamy o tom, že by taková technologie byla známa předinckým kulturám, ale to nedokazuje, že tomu tak nebylo. Co lze dokázat a dokázat docela snadno, je, že v Puma Punku ani nikde jinde v Tiwanaku není žádný beton. 

Přečtěte si také:  {:cz}Lidé žili v Jižní Americe už před 24 000 lety{:}{:es}Los humanos vivían en Sudamérica hace 24.000 años{:}

Na rozdíl od předpokladů paranormalistů jsou moderní geologové ve skutečnosti docela schopni rozeznat horninu od betonu. Petrografické a chemické analýzy jsou poměrně triviální, a dokonce nám umožnily přesně určit, kde byly horniny těženy. Velké bloky Puma Punku jsou obyčejný červený pískovec, který se těžil asi 10 kilometrů daleko. 

Puma Punku. Zdroj: internet

Mnoho menších kamenů, včetně nejzdobnějších a některých obkladových kamenů, jsou z vyvřelého andezitu a pocházejí z lomu na břehu jezera Titicaca, vzdáleného asi 90 kilometrů. Tyto menší kameny mohly být převezeny přes jezero rákosovým člunem a poté taženy po zemi zbývajících 10 kilometrů.

Hodně se často vyrábí z obrovské velikosti a hmotnosti kamenů Puma Punku, přičemž paranormální webové stránky je běžně uvádějí až do 440 tun (Televizní Ancient Aliens dosáhli až 800 tun!). Puma Punku skutečně obsahuje největší jednotlivý kámen nalezený na jakémkoli místě Tiwanaku a je součástí jeho Plataforma Lítica, neboli kamenné plošiny. Přijatý odhad hmotnosti tohoto kusu červeného pískovce je 131 metrických tun, což odpovídá 144 americkým tunám. Druhý největší blok má pouhých 85 metrických tun a zbytek odtud prudce klesá. Naprostá většina stavebního materiálu v Puma Punku se skládá z relativně malých kamenů, se kterými se snadno manipuluje, i když mnohé z nejznámějších jsou megalitické. Absurdní čísla jako 440 tun pocházejí z mnohem dřívějších odhadů a již dávno byla opravena.

Puma Punku. Zdroj: internet

Netvrdíme, že víme, jak bylo v Puma Punku provedeno zvedání těžkých břemen a nádherné zdivo, ale to je daleko od tvrzení, že věříme, že Tiwanaku toho nebyli schopni. Jednoduše nemáme záznam o tom, které z mnoha možných nástrojů a technik použili. Po celém světě jsou ukázky kamenictví z doby, která je stejně působivá. Například řecký Parthenon byl postaven tisíc let před Puma Punku, a přesto se nikdo nedovolává mimozemšťanů jako jediného vysvětlení jeho skvělé krásy a dekorativních detailů, které více než soupeří s úhly a řezy Puma Punku. Přibližně ve stejnou dobu postavili Peršané Persepolis s jeho vynikajícím palácem Darius, který má detaily, které jsou vysoce srovnatelné s Puma Punku. Kameníci v Indii vyřezali jeskyně Udayagiri megalitickými dveřmi, které jsou velmi podobné těm v Puma Punku. Tiwanaku odvedlo velkolepou práci, ale v žádném případě nebylo nevysvětlitelně lepší než to, co lze nalézt v celém starověkém světě. Je zbytečné přivolávat mimozemšťany, aby vysvětlili struktury.

Zajímavé je, že když na internetu vyhledáte Puma Punku, najdete jej téměř všeobecně a zcela náhodně, označovaný jako „přístav“. Alespoň tak se tomu říká na paranormálních webových stránkách, které tvoří drtivou většinu informací Puma Punku na internetu. Ve skutečnosti to není přístav a nikdy to nebyl. Pro každého, kdo dělá i ten nejzákladnější výzkum nebo navštěvuje tuto oblast, je to docela bizarní tvrzení, vezmeme-li v úvahu, že Puma Punku bylo uprostřed obrovského zemědělského národa se 400 000 lidmi. Ani stavby Tiwanaku nejsou v lokalitách, kde by mohly sloužit jako přístav. Puma Punku je jen jednou z několika stupňovitých plošinových konstrukcí, které byly vykopány v Tiwanaku. Mezi ostatní patří Akapana, Akapana East, Kalasasaya, Putuni a Semi-subterranean Temple. Když se na ně podíváte shora, jsou to prostě čtvercové ohrady roztroušené po celé oblasti. Pokud si představíte, že oblast zaplňuje voda – předstírejme, že je dostatečně vysoká, aby pokryla zem, ale ne samotné ohrady – pak by každý z těchto „přístavů“ byl ostrovem sám pro sebe, uprostřed moře vody po kolena, příliš mělké na to, aby se dalo splavit. . (To znamená, že kromě polopodzemního chrámu, který by byl zapuštěn do země, byl by pod vodou.)

Přečtěte si také:  Nedostatek vody v Limě by vyřešila starověká technologie
Puma Punku. Zdroj: internet

Ale i tento imaginární scénář předpokládá, že by jezero mohlo někdy dosáhnout Tiwanaku. To nejde. Altiplano je rozlehlá svažující se rovina a místo, kde se jezero Titicaca rozlévá z okraje do svého jediného výtoku, Río Desaguadero, je asi 30 metrů podnadmořská výška Tiwanaku. Bylo tomu tak vždy? Alespoň od poslední doby ledové ano. Vzhledem k tomu, že sediment na dně jezera se hromadí asi 25 000 let, je to jedno z nejlepších míst, kde lze získat údaje o historii klimatu Země, a proto byl rozsáhle studován. Paleohydrologie jezera Titicaca je důkladně známá. V současné době je voda na úrovni přepadu. Tato hladina kolísala v minulém století asi o 5 metrů. 

Během posledních 4000 let klesla během období sucha až o 20 metrů. Maximum, jaké kdy bylo, je asi 7 metrů nad úrovní přelivu, což by stále lokalizovalo břeh mnoho kilometrů od předměstí a farem Tiwanaku.Většina těch samých paranormálních zdrojů, které odkazují na Puma Punku jako na přístav, také uvádí, že podél okolních kopců je stále vidět starobylé pobřeží, i když nakloněno v podivném úhlu. Hladiny starověkých jezer jsou často vidět takovým způsobem – jsou docela výrazné v celém Death Valley, kam často jezdím, například. Pro jezero Titicaca to ale nemá smysl. Jezero by se rozlilo z okraje pláně dříve, než by se mohlo dostat tak vysoko jako Tiwanaku; a v té době rozhodně neproběhla žádná tektonická aktivita, která by mohla naklonit kopce nebo záhadně naklonit kopce, a přesto nechala strukturu Tiwanaku na úrovni.

Puma Punku. Zdroj: internet

A konečně ještě jeden prvek v Puma Punku prý archeology zmátl: vyřezávané postavy, které údajně představují příbuzného slona zvaného Cuvieronius a kopytnatého savce zvaného toxodon. Oba vyhynuli v regionu asi před 15 000 lety, a tak někteří paranormalisté datovali Puma Punku na 15 000 let, zjevně pouze na základě tohoto. Když uslyšíte, že je tam vytesán slon, určitě vás to pozastaví, protože slona je těžké si splést. Když se však podíváte na obrázek toho, o čem se tvrdí, že je slon, to bude méně překvapivé. Umění Tiwanaku bylo vysoce stylizované, podobně jako to, co jsme zvyklí vídat od Mayů nebo Aztéků. Jsou to ve skutečnosti hlavy dvou chocholatých kondorů andských proti sobě od krku ke krku a jejich krky a hřebeny tvoří to, co někteří přirovnávají k kly a ušima sloní tváře. Podobu toxodonu známe pouze z hrubých náčrtů sochy objevené v roce 1934, jde tedy o kresbu nepřímého důkazu umělcovy interpretace neznámého tématu. Připadá mi to jako generický čtyřnožec. Prase, pes, krysa, toxodon, jmenujte to.

Přečtěte si také:  Chan Chan - největší starověké město světa

Takže opět máme úspěch starověkých řemeslníků, které se někteří paranormalisté pokoušeli zdiskreditovat tím, že jejich práci připisovali mimozemšťanům. To není jen iracionální, je to i neslučitelný závěr, který lze z pozorování vyvodit. Většina lidí neví, jak složitě řezat kameny, protože to jsou dovednosti, které jsme dlouho nepotřebovali – už dlouhou dobu máme jednodušší způsoby, jak vytvořit lepší struktury. Ale tento argument z neznalosti – že právě proto, že to neumíme udělat, na to nikdo jiný nemohl přijít – je nedostatečné vysvětlení. Jednoduše řekněte, že nevíte, místo toho, abyste vyvolali mimozemšťany.

To není jen pravda, ale přesně reprezentuje dosavadní poznatky vědy.

Tomáš

cestovatel, publicista.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..