Úterý, 16 dubna, 2024

Jižní Amerika

Archeologie, Civilizace a Cestování | Tomáš Stěhule

Jižní Amerika
Záhady

Podvod, který ohrožuje kulturní dědictví Peru

Po nějakém čase, ačkoliv jsem nechtěl, se opět musím vrátit k tzv. “mumii mimozemšťana” z Nazcy. [1] Někteří lidé mi píší, abych se zabýval “skutečnými” důkazy o pravosti mumie, kterých je prý dost. Děkuji jim za komentáře, ale zároveň je všechny musím odmítnout jako zcela zcestné i kdyby podobných mumií bylo třeba deset. Proto jsem se rozhodl, že k osvětlení celého podvodu je třeba napsat o mumii ještě jednou a projít od vydání mého posledního článku nově objasněné skutečnosti.

Na úvod je třeba říci, že Peru má značný historický odkaz, s kulturami od Caralu [2] až po inckou říši, což je obrovský zdroj historie a poznání, který, pokud bude dobře udržovaný, bude pro peruánský stát přínosem hlavně v oblasti cestovního ruchu a z toho plynoucích příjmů.

Mumie kultury Chachapoyas, nalezená v amazonském deštném pralese v oblasti Chachapoyas (Severní Peru). Datuje se do období mezi 900 až 1500 n.l.. Dle obrázku je vidět, že tzv. fetální poloha (stočení do klubíčka) byla pro pohřbívání naprosto běžnou zvyklostí napříč celými oblastmi. Zdroj: REUTERS/Mariana Bazo (PERU).

Přes tento výjimečný potenciál, Peru dosud nemá skutečně funkční systém ochrany archeologických památek, který by fungoval, vyjma Machu Picchu. Nalezišť je zkrátka tolik, že na to dosavadní systém nestačí. Chybí potřebný počet pracovníků, kteří by byli zodpovědní za zlepšování tohoto stavu a ověřování každého objeveného kusu. Proto je možné to, co se děje v současnosti, že si každý může vykopat v podstatě co chce.

Při psaní předchozího článku [3] jsem jen tušil, kam se celá záležitost s mumií posune. Musím konstatovat, že vývoj směřuje přesně tam, kam jsem poukazoval v jeho závěru.

Jak tedy již víme, kolem nálezu se vyskytuje v první řadě mexický novinář Jaime Maussan [4] zabývající se fenoménem UFO a jeho tým spolupracovníků. Všechno jsou to lidé, kteří se vesměs zabývají paranormálními jevy a údajným mimozemským životem. Co by mělo fungovat jako varování, že něco není zcela v pořádku, je skutečnost, že všichni tzv. “vědci” jsou pouze z tohoto okruhu. [5] Není zde nikdo z jakékoli univerzity v Peru, který by měl zkušenosti s podobnými nálezy. Za zmínku stojí například nejstarší univerzita v Limě San Marcos [6] či další významná univerzita UPCH [7], kteří disponují experty na podobné záležitosti.

Celý případ s mumií je tak zcela soukromá akce několika lidí a vykradačů hrobek tzv. huaceros, kteří si z paranormálních jevů a archeologie dělají dobrý kšeft.

Přečtěte si také:  Machu Picchu: nepříjemné otázky k oficiální historii

S prvním videem na téma “mimozemských” mumií přišel jistý Paul Ronceros, který se i do televizního studia oblékl stylově, asi aby jeho “story” byla více autentická. [8] Odprezentoval nějaké předměty, které byly údajně nalezeny v Nazce. Jedná se o výtvory z lidských a zvířecích kostí, které mají reprezentovat “mimozemské bytosti”, se kterými se údajně staré kultury setkaly. Ovšem nálezy nemají příslušné studie, a chybí také test radiouhlíkovou metodou pro určení stáří. Zároveň podotkl, že nikdo, kromě několika lidí neví, kde byly nálezy učiněny a rozhodně místo nechtějí ukázat oficiálním orgánům.

Na závěr je vidět, že i moderátorka je z podvodníka rozpačitá a raději rozhovor ukončuje. Po tomto rozhovoru se Roncero snažil tyto pozůstatky prodat muzeím, ale odborníci velmi snadno určili, že jde o podvod a nikdo tím pádem neprojevil zájem. Po jeho neúspěchu, se na scéně objevuje nám již známý Maussan a představuje světu zcela novou mumii se třemi prsty. [9]

Tzv. „mimozemské“ mumie prezentované Paulem Roncerem.

Podvod pomohl osvětlit doktor paleontologie Ph.D. Rodolfo Salas Gismondi, [10] vedoucí odboru obratlovců a paleontologie Přírodovědeckého muzea univerzity San Marcos v Limě a vědecký pracovník oddělení paleontologie v Americkém muzeu přírodní historie v New Yorku.

Přikládám částečný překlad rozhovoru s doktorem Gismondim, uveřejněný na webu cientificos.pe, [11] který analyzoval tento případ a vyjádřil jasné chronologické závěry:

  • Takzvané mimozemské mumie jsou vyrobeny z kostí lidí a zvířat, ve většině případů smíšené. Výsledkem jsou bytosti humanoidního vzhledu, bez jakéhokoliv přirozeného anatomického uspořádání. Použité lidské ostatky jsou z archeologických nálezů.
  • Údajná mimozemská mumie pana Maussana je klasická mumie z archeologických nalezišť, stočená do klubíčka, což je pro tyto mumie typická pohřební poloha.
  • Lebeční deformace jsou dávno známé z předhispánských kultur. [12] Z rentgenových snímků, které lze vidět ve videu,[13] je jasně zřejmé, že celá kostra je tvořena z lidských kostí. Včetně rukou a nohou, které jsou tvořeny pouhými třemi dlouhými prsty vytvořenými z lidských prstů. Skutečnost, že tato mumie má jen tři prsty a kosti, které tvoří tyto prsty, jsou stejné jako u člověka (který má pět prstů), pak to nedává žádný evoluční smysl!
  • Pokud by se tato bytost vyvinula skutečně se třemi prsty, budou tuto skutečnost následovat další anatomické změny, pozorované v kostech paží, rukou, nohou a chodidel, kde všechny tyto změny budou spojené s rozvojem pouhých tří prstů. Nic z toho se ovšem v kostře nedělo. Místo toho chybí tarzální krychlové kosti a zřejmě vnější prsty.
Přečtěte si také:  Kdo byl Věnceslav Kotál?

Tato mumie je z běžného archeologického naleziště, které odebrali dva prsty a přidali části kostí pro prodloužení zbývajících tří prstů. Tento hoax si můžete také snadno ověřit i tak, že rentgenový snímek donesete do nemocnice a zeptáte se na názor nejbližšího specialisty na RTG.

Všechny provedené změny, zmrzačení a namíchání těchto kostí má jasný falešný záměr.

Fotografie nártu a chodidla mumie, převzaté z videa z rozhovoru s Maussanem. Všechno to jsou lidské kosti. Chybějí některé prsty a vnější tarzální krychlové kosti. [16]
Stojí ještě za zmínku, že vědec Pedro Vargas Nalvarte, [11] viděl na vlastní oči exempláře prezentované Paulem Roncerem a závěry kolegy Gismondiho o to víc potvrzuje. Měli bychom si uvědomit, že právě paleontologové mají komplexní informace o vývoji kostnaté anatomie různých nejúžasnějších zvířat minulosti. Dovedou objasnit jejich rodinné vztahy, stravu, životní styl, atd. To jsou vědci s obrovskou autoritou v této oblasti, kteří dovedou posoudit z anatomického a evolučního hlediska pravdivost různých důkazů. Je proto velmi nebezpečné, aby se i nadále lhalo do televize bez konzultace s opravdovými odborníky!

Je to přímé ohrožení archeologických nalezišť v Nazce, protože oblast by mohly chtít navštívit desítky nadšených ufomaniaků, kteří při hledání mimozemských mumií mohou poškodit a nebo dokonce zničit skutečné archeologické pozůstatky kultur Paracas a Nazca.

Není-li uvedeno přesné umístění a kontext, ve kterém byly tyto ostatky nalezeny, nebezpečím není jen to, že se podobní vykradači pokusí hledat a kopat všude tam, kam je zanese jejich vlastní fantazie, ale také jakýkoliv případný nález mumie či jiný objev ztrácí svoji potenciální vědeckou hodnotu a budí podezření o jeho původu.

Na závěr je třeba říci, že i když jeden podvod se povedlo vyvrátit, další určitě budou časem následovat, neboť s rozšířením internetu se za pomoci podobných virálních videí dají vydělat miliony, jako v případě podvodníků z Gaia.com a dalších skupin pracujících na stejném principu. Protože Peru znám velmi dobře, jsem přesvědčen o tom, že řada místních lidí to dělá zcela záměrně a dobrovolně pro peníze a jakákoliv snaha o ochranu vlastního kulturního dědictví je pro ně naprosto nezajímavá. Vykradači hrobů, tzv. huaceros se dají přirovnat k amatérským archeologům, kteří zpeněží vše, na co přijdou. O jejich nálezech se svět většinou nikdy nedozví a ty pak končí v soukromých sbírkách bohatých sběratelů. Avšak virální videa a podvody tohoto druhu, posouvají jejich možnosti ještě daleko dál.

Zdroje:

[1] Stěhule, T.: Peru: “Mimozemská” mumie je jen nástrojem podvodu. 24.06.2017. Online: http://tom-stehule.com/2017/06/24/peru-mimozemska-mumie-je-jen-nastrojem-podvodu/
[2] Stěhule, T.: Hlášení o prosperitě a zániku říše Caral. 10.02.2017. Online: http://tom-stehule.com/2017/02/10/hlaseni-o-prosperite-a-zaniku-rise-caral/
[3] tamtéž jako [1]
[4] Maussan, Jaime. Wikipedia. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaime_Maussan
[5] Huerto, Hans: Suspicacias sobre el video de la supuesta momia extraterrestre de Nazca. 21.06.2017. Online: https://nmas1.org/news/2017/06/22/momia-sospecha
[6] Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Universidad del Perú. http://www.unmsm.edu.pe/
[7] Universidad Peruana Cayetano Heredia. http://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/
[8] Barraza, Marco: ENTREVISTA ATV+ : Las Momias de Nasca NO SON Extraterrestres. youtube.com. 24.04.2017. Online: https://www.youtube.com/watch?v=rP9gSig7TyM
[9] Gaia: SPECIAL REPORT: UNEARTHING NAZCA | Only on Gaia.com. youtube.com. 20.06.2017. Online: https://www.youtube.com/watch?v=xZPDhPeQnRY
[10] Salas Gismondi Rodolfo Martin. Directorio Nacional de Investigadores e Inovadores. Ficha de registro en Dina. Online: https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=22508
[11] Monteblanco, N.: Estafa que fomenta excavaciones ilegales y posible destrucción del patrimonio arqueológico nacional. cientificos.pe. 24.06.2017. Online: http://www.cientificos.pe/index.php/2017/06/24/estafa-que-fomenta-excavaciones-ilegales-y-posible-destruccion-del-patrimonio-arqueologico-nacional/
[12] Stěhule, T.: Potvrzeno: Mumie z Andahuaylillas je dítě z předkolumbovské epochy. 07.01.2017. Online: http://tom-stehule.com/2017/01/07/potvrzeno-mumie-z-andahuaylillas-je-dite-z-predkolumbovske-epochy/
[13] tamtéž jako [9]
[14] tamtéž jako [11]
[15] Monteblanco, N.: Momia de Nasca, parte 2: Análisis de las manos y pies. cientificos.pe. 28.06.2017. Online: http://www.cientificos.pe/index.php/2017/06/28/momia-de-nasca-parte-2-analisis-manos-y-pies/

Přečtěte si také:  Fotbalová válka

Tomáš

cestovatel, publicista.

2 komentáře: „Podvod, který ohrožuje kulturní dědictví Peru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..