Pátek, 14 června, 2024

Jižní Amerika

Archeologie, Civilizace a Cestování | Tomáš Stěhule

Jižní Amerika
Cestování a Zajímavosti

Mexiko: Podivuhodné rituály smrti

Všeobecně je známo, že Mexiko, vzhledem ke své historii, má ke krvi a smrti specifický přístup. Dominantou středoamerického náboženství a konkrétně Aztéků byly lidské oběti, ve které žádní další lidé na Zemi nedosáhli tak vysokou míru specializace a vytříbeného vkusu. Aztékové měli velmi zdařile propracovaný systém vlastní kosmologie, kdy svět rozdělovali do několika věků nebo chceme-li cyklů Slunce. [1]


Aztékové sami sebe umístili do Pátého věku, zvaného „sluneční hnutí“, ve kterém byli stvořeni lidé a kukuřice. Mysleli si, že na nich závisí existence vesmíru, protože v případě, že se Slunce nebude ničím živit, nebude mít sílu a nezůstane naživu, což by mělo fatální následky i pro ně. Aby se zabránilo smrti Slunce, bylo nutné neustále přinášet lidské oběti (někteří bohové vyžadovali panny, malé děti a nebo muže), tedy tzv. krevní oběť bohům, protože Aztékové věřili, že ta jim dá potřebnou životní energii. [2]
Pokud jste viděli film “Apocalypto” [3], základní představu o jejich společnosti mít budete. I když ve filmu je bohužel mícháno několik epoch dohromady, a stal se proto terčem kritiky odborníků, dá se z něj vyčíst základní linie fungování aztécké společnosti.

Aztékové
Aztékové

Z jejich doby je známa celá řada rituálů. Uvedu jen ty nejpikantnější. Například jeden, známý pouze pod názvem „stažení kůže“, vám jistě napoví, čeho se týkal. Byl zasvěcen bohu Xipe Totec. [4] Vězeň, kterému byla udělena tato čest, byl přivázán ke skále a vybaven tupou zbraní. Měl se bránit přesile čtyř Orlů a Jaguárů (podle mytologie Aztéků), kteří samozřejmě měli ostré zbraně, takže o výsledku bitvy nikdy nebylo pochyb. Po zabití vězně kněží otevřeli jeho tělo a snědli ho. Kněz odnesl misku s krví oběti do všech chrámů, aby mohl vymalovat ústa jejich idolů. Později měl ve zvyku nosit kůži mrtvého dvacet dní, zatímco hnila. A konečně, rituálně odhodil kůži do jeskyně poblíž chrámu, čímž se oficiálně očistil. Mezi rituály uctívání božstev patřila také oběť krve. Tuto formu obětování podstupovali převážně muži z vyšších kruhů a elity. Toto “pouštění žilou” se nejčastěji provádělo protržením nebo nářezem jazyka, uší, nosu nebo dokonce předkožky penisu. Otvorem se provlékl provaz, po kterém stékala krev. [5]
Když do Aztécké říše dorazili první Evropané, začali tyto rituály mohutně potírat, protože byli přesvědčení, že rituály uctívají samotného ďábla. V první fázi museli španělští misionáři nalézt a využít shodné prvky obou kultur k získávání Indiánů pro křesťanskou víru. Postupně se tak začalo měnit postavení jednotlivých skupin a elit. Ti aztéčtí šlechtici, kteří se včas přidali na stranu Španělů, byli odměňováni půdou a královskými poctami. Na druhé straně původní elita – aztéčtí kněží – byli pronásledováni, veřejně ponižováni a vražděni. [6].
Často se Španělům podařilo osvobodit i některé budoucí oběti, jenže ti je však prosili o to, aby mohli být obětováni. Smrt pro ně byla povinností [7] a rozhodně z ní neměli strach. Je také dobré poznamenat, že staří Aztékové neznali termín “peklo”. Tento termín přinesli do země až první misionáři ve snaze obrátit původní obyvatele na křesťanství. Smrt pro domorodce vždy měla hlubší význam než pro Starý svět.
Jak to funguje v dnešním moderním Mexiku? Mexiko je další ze zemí Latinské Ameriky, která si zachovalo celou řadu kulturních tradic (i když třeba v pozměněné formě) již od dob původních kultur, které se částečně odráží v jejich folklóru, řemeslech, hudbě a tanci, malování, gastronomii a různých rituálech, jako je Den mrtvých (Día de Muertos) [8], který se slaví v listopadu podobně jako naše Dušičky. Většina z nás bude znát mexický Svátek mrtvých, minimálně z úvodu “bondovky” Spectre, [9] kde je dobře vidět, jak takový svátek probíhá a jak se v Mexiku slaví. Bujaré veselí v ulicích města, pití a tanec. Tedy nic smutného. Dnes, i po tolika letech je v jejich kultuře smrt oslavována. Dokonce už od mala jsou děti vychovávány tak, aby smrt pro ně byla kamarádkou, aby ji nepovažovaly za konečný bod všeho bytí. Aby strach byl potlačen, a smrt byla něčím běžným, viz. následující video. [10]

Přečtěte si také:  "Záhadný" zvonící kámen

Kult Svaté smrti (La Santa Muerte)
Moderní Mexiko má také jeden fenomén. Jmenuje se kult Santa Muerte a je v dnešní době již téměř náboženstvím. Věřící uctívají kostru oblečenou do tuniky podobně jako Svatá Panna, ke které se lidé modlí s růžencem v ruce a zapalují jí svíčky. Tyto obrázky jsou dobrým příkladem.

Enriqueta Romero, jedna ze zasvěcených kultu Svaté smrti, vysvětluje: „Jsou nás tisíce a budu velmi upřímná, když řeknu, že každý, kdo sem přichází, má také svůj malý oltář doma, ale přichází sem, protože Ji chtějí vidět tady”. [11] Enriqueta má více jak 50 let a kult Santa Muerte uctívá již 17 let. Její oltář je nejnavštěvovanější v zemi.

Andrew Chesnut, badatel na Virginské univerzitě [12], odhaduje, že příznivců kultu je v současné době něco mezi 10 a 12 miliony, včetně Mexika, Střední Ameriky a Spojených států. Však více jak 80% je jich v Mexiku. [13] Kult je velmi silný v chudinských částech země, zejména v těžko zvladatelných čtvrtích (slumech), jako je Tepito v Mexiko City.Také ve věznicích a mezi zločineckými skupinami má toto náboženství velký úspěch. „Neexistuje žádné jiné hnutí, které by rostlo rychleji než Santa Muerte“, [14] zdůrazňuje Chesnut.
Naproti tomu otec José Aguilar [15], známý hlas arcidiecéze v Mexiku vyvrací, že by Santa Muerte měla milióny následovníků. “Ve skutečnosti počet následovníků kultu nenarostl. Je to lež tohoto kultu, těch, kteří ho uctívají. Vymysleli modlu, která jim umožňuje zabíjení, která jim umožňuje krást, těmto zločincům, žádný svatý jim nedá takové povolení. Vynalezli kostru, která je údajně ochraňuje, aby jim nikdo neublížil, nikdo je nazabil.” Santa Muerte je používaná jako svérázné “povolení” k páchání trestné činnosti.

V roce 2012 David Romo, který se nazýval biskupem kultu, byl odsouzen k 66 letům vězení za loupež, únos a vydírání. [16]
Kult Santa Muerte byl také použit k lidským obětem, jako se tomu stalo ve městě Nacozari de García, regionu Sonora, v roce 2012. Andrew Chesnut k tomu napsal, že „velmi chudá rodina obětovala rodinu ze sousedství právě kultu Santa Muerte. Věřili, že svatá smrt je obdaruje zlatem a hojností, výměnou za krev svých obětí.“ [17] Rodinní příslušníci byli obviněni ze zabití dvou dospělých a dítěte.
I když stoupenci kultu trvají na tom, že jsou dobří lidé, papež František během své návštěvy v Mexiku odmítl fotografii Santa Muerte a spojil ji s obchodováním s drogami:

Přečtěte si také:  Význam jezera Titicaca

Jsem velmi znepokojen zejména tím, že jsou svedeni prázdnou mocí, vychvalují a velebí chiméry a oblékají morbidní symboly, aby směnili smrt za peníze„. [18]

Možná i díky takovým historickým mezníkům a různým kultům se v Mexiku daří satanismu. V poslední době byla nalezena další oběť těchto rituálů. Jessica Valeria Ramirez, mladá, teprve patnáctiletá Mexičanka byla nalezena ve dvoře rodinného domu. Vykrvácela a měla zaražený kůl v pravém oku. Údajní pachatelé jsou tři další dospívající – dosud neplnoletí. Mrtvola mladé dívky byla polonahá a se zjevnými známkami násilí, ale podle pitvy bez známek sexuálního zneužívání. Podle prvního odhadu byl motiv pachatelů neznámý, ale s průběhem vyšetřování bylo zjištěno, že příčinou mohl být „satanský rituál“ [19], vzhledem ke stopám na těle oběti. V minulém roce byl také nalezen mrtvý mladý muž (se stopami škrcení a s řeznými ranami na krku), který byl zavražděn během satanského rituálu, jehož smyslem bylo chlapce změnit v upíra. Tento zločin měla na svědomí další satanistická sekta, zvaná “Děti Baphometa,” sdělili zástupci místní policie. [20]

Mají tedy dnešní moderní Mexičané v genech bizarní pohled na smrt? Je v nich snad něco zvráceného, něco, co jim zůstalo po předcích? Vzhledem k velké pověrčivosti těchto lidí, mají různé druhy “náboženství”, kulty a sekty v těchto zemích velkou naději na úspěch.

Zdroje:

[1] Los sacrificios humanos de los Aztecas historia pestes y tragedias. Historia y Biografías, Online: http://historiaybiografias.com/malas000/
[2] Los sacrificios humanos de los Aztecas historia pestes y tragedias. Historia y Biografías, Online: http://historiaybiografias.com/malas000/
[3] USA, 2006, ČSFD. Online: http://www.csfd.cz/film/221334-apocalypto/prehled/
[4] Los sacrificios humanos de los Aztecas historia pestes y tragedias. Historia y Biografías, Online: http://historiaybiografias.com/malas000/
[5] KOSTIČOVÁ, Zuzana Marie, KŘÍŽOVÁ, Markéta, KVĚTINOVÁ, Sylvie, Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky, s. l. 2011, s. 52.
[6] VAILLANT, Georgie, Aztékové: původ, vzestup a pád národa Aztéků, Praha 1974.
[7] CALLERY, Sean, Aztécká říše, Praha 2011
[8] Den Mrtvých. Wikipedia. Online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_mrtv%C3%BDch_(sv%C3%A1tek)
[9] GB/USA, 2006, ČSFD. Online: http://www.csfd.cz/film/328151-spectre
[10] Jose Petronilo Gonzalez Sinecio: Día de los Muertos. Cortometraje Animado. También mira a Yuya. YouTube, 4. 11. 2013, Online: https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI
[11] La Santa Muerte tiene 12 millones de devotos; 80% están en México. Tabasco Hoy. Online: http://www.tabascohoy.com/nota/311631/la-santa-muerte-tiene-12-millones-de-devotos-80-estan-en-mexico
[12] R. Andrew Chesnut, Ph.D. VCU. Online: http://worldstudies.vcu.edu/academics/religious-studies/catholic-studies/andrew-chesnut-research-activities/
[13] Devoted to Death: Santa Muerte, the Skeleton Saint, Andrew Chesnut, 2012. ISBN: 0199764654 (ISBN13: 9780199764655)
[14] La Santa Muerte tiene 12 millones de devotos; 80% están en México. Tabasco Hoy. Online: http://www.tabascohoy.com/nota/311631/la-santa-muerte-tiene-12-millones-de-devotos-80-estan-en-mexico
[15] Padre José de Jesús Aguilar Valdés, Online: http://www.padrejose.mx
[16] La Santa Muerte tiene 12 millones de devotos; 80% están en México. Tabasco Hoy. Online: http://www.tabascohoy.com/nota/311631/la-santa-muerte-tiene-12-millones-de-devotos-80-estan-en-mexico
[17] La Santa Muerte tiene 12 millones de devotos; 80% están en México. Tabasco Hoy. Online: http://www.tabascohoy.com/nota/311631/la-santa-muerte-tiene-12-millones-de-devotos-80-estan-en-mexico
[18] La Santa Muerte tiene 12 millones de devotos; 80% están en México. Tabasco Hoy. Online: http://www.tabascohoy.com/nota/311631/la-santa-muerte-tiene-12-millones-de-devotos-80-estan-en-mexico
[19]Los „rituales satánicos“ en México dejan una tercera víctima mortal en menos de un año. RT. Online: https://actualidad.rt.com/actualidad/230706-rituales-satanicos-mexico-dejan-tercera
[20] Los „rituales satánicos“ en México dejan una tercera víctima mortal en menos de un año. RT. Online: https://actualidad.rt.com/actualidad/230706-rituales-satanicos-mexico-dejan-tercera

Přečtěte si také:  Jak se slaví jihoamerické Dušičky?

Tomáš

cestovatel, publicista.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..